Lust. Rörelse. Ledarskap.

Vi är Changemakers
Mot långvarigt stillasittande. För fysisk aktivitet,
psykisk och organisatorisk hälsa.

Vi utbildar, peppar och lotsar människor och
deras organisationer till lust, rörelse och ledarskap för nya perspektiv, smartare lösningar och friskare utvecklingsmiljöer.