Vi är Changemakers

Vi bryter stillasittande och status quo 
för organisatorisk, social och psykisk hälsa.

Vi peppar, utbildar och lotsar
människor och organisationer till att
återupptäcka lust, rörelse och ledarskap för
smartare lösningar och friskare utvecklingsmiljöer.