Lust. Rörelse. Ledarskap.

Ett problem kan sällan lösas med det tänkande som orsakade problemet.

Som Changemakers inspirerar, aktiverar och lotsar vi 

människor och organisationer till lust, rörelse och ledarskap för
nya perspektiv på utmaningar och skapandet av hälsosamma
miljöer där alla vill och kan bidra till smartare lösningar.