INSPIRATION.
AKTIVITET.
LOTS.


Inspiration, aktivitet, lotsning för ökad kompetens. 

Föreläsningar.
Workshops.
Kurser.
Processer.

60 - 180 minuter.
Halv- eller heldagar.  


UTVECKLING
OCH
PROCESSER

Individuella och grupputvecklings-processer.

90 minuter. 
90 dagar.
180 dagar.
 

INSPIRATIONS-FÖRELÄSNING: 
 60+ minuter 


Inspirerande, aktiverande och utmanande föreläsningar som ger dig och din  organisation
ett rejält kunskapslyft.

Resultat som stärkt hjärnhälsa, ökad arbetsglädje och självledarskap gör att ni orkar jobba, leva och utvecklas energi- och resultatsmart.

LEDARSKAPS-LOTS 


Även den allra bästa kaptenen behöv någon gång vägledning genom svåra passager och områden i livet och på jobbet.
Med lust, rörelse och ledarskap som livsfilosofi aktiverar och lotsar jag etablerade och blivande ledare till att leva, jobba och utvecklas energi- och resultatsmart inom områden som:

  • Självledar-skap
  • Självkänsla
  • Hälsa och Friskvård
  • Ny som ledare
  • Par och familj
  • Utbrändhet och utmattnings-symtom
  • Konflikt-hantering

INSPIRATIONS- OCH AKTIVITETS-FÖRELÄSNINGAR :
 90+ minuter 


Nästan alla har kört fast någon gång i livet; relationen, jobbet, ekonomin, hälsan, ... För  Torgny startade en personlig 
resa när ett av hans barn behövde räddas från utanförskap i lärandet.
Torgny fick till slut välja väg, lämna ett tryggt och välbetalt jobb och ge sig ut i det okända.
Gedigen kunskap i ämnet, framgångs-system varvas med konkreta verktyg du kan använda direkt.

FAR - FYSISK AKTIVITET RECEPT? 


Är du FaR-aktivist? Det vill säga har du fått Fysisk Aktivitet på recept?
Eller behöver du hjälp att komma igång med någon fysisk aktivitet?
Torgny Steen är certififeirad FaR-ledare och MovNat Certfifierad Trainer och hjälper dig gärna komma igång med fysysisk aktivitet, motion eller träning för ditt fysiska och/eller psykiska välbefinnande. Alltid utifrån dina mål och förutsättningar.

FÖRELÄSNING MED 
WORKSHOP: 

 Halv- eller 
heldag
 

 

Neuroforskningen spottar ut fakta om vad vi bör och inte bör göra för god hälsa och spänstiga hjärnor. I den ständiga strömmen av nya rön är det ibland svårt att välja vad vi bör göra för att fungera som bäst ...?
Torgny bjuder på konkreta användbara verktyg för smartare fysisk och mental hälsa och stärker just din organisations arbetsglädje, ledarskap och hjälper er jobba och leva energi- och resultatsmart.

Smartare rörelse - starkare hjärna? Prenumerera på Torgnys nyhetsbrev här:

* indicates required
Email Format