Hur håller du som VD och ledare koll på företagets systematiska hälsoarbete?

Tänk om det fanns ett analysverktyg som enkelt och effektivt tydliggör för ledning och styrelse var de organisatoriska och sociala arbetsmiljöriskerna fInns?

Tänk om analysresultaten presenterades med knivskarp precision, lättförståeligt och enligt Arbetsmiljöverkets nya regler och mallar för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)?

Tänk om det också innehöll förslag till systematiska åtgärder för att kraftigt förbättra den organisatoriska och sociala hälsan?

Det fnns ett sådant analysverktyg. Framtaget med ett enda syfte, eliminera arbetsrelaterad ohälsa i företag och organisationer.

Många företag har en CSR*-strategi. Vi tycker att det borde vara lika naturligt att ha en CHR-strategi, en strategi för företagets arbetsmiljö, den organisatoriska och sociala hälsan.  
*CSR - Corporate Social Responsibility

CHR står för Corporate Health Responsibility och handlar helt enkelt om att vi tar ansvar för medarbetarnas och företagets hälsa och arbetsmiljö. Självklart har individen ytterst ansvar för sin hälsa. Allt fler studier pekar på att företag som systematiskt månar och medarbetarnas arbetsmiljö både mår och presterar.

När fick ert företag en spontansansökan senast? Ett högt CHR-index bidrar till er Employer Branding och gör det lättare att behålla och attrahera nya medarbetare.

Om du är nyfken på hur det skulle kunna hjälpa dina medarbetare jobba, leva och utvecklas energi- och resultatsmart, bokar du
snarast en kostnadsfri konsultation med oss. Givetvis konfdentiellt
och helt utan förpliktelser.

Ett problem kan sällan lösas med samma
tänkande som orsakade problemet från början.

Som Changemakers bidrar vi med lust, rörelse och ledarskap. Vi sätter människor och organisationer i rörelse för att hitta nya positioner och perspektiv på problem och utmaningar. Tillsammans utvecklar vi friskare arbetsmiljöer där alla vill och kan bidra med smartare lösningar.

Om du och din ledningsgrupp är nyfina på hur en CHR-analys bidrar till ert systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbete kommer vi gärna till er för en kostadsfri konsultation. 

Vad är ert CHR-index? Kontakta oss för en CHR-analys så får ni snabbt besked om er organisatoriska och sociala arbetsmiljö:

"Hej Torgny!

Vi är mycket nöjda med din insatts och ditt bidrag i vår process.

Vi har fått med oss väldigt mycket från två givande dagar. Samspelet mellan dig och våra interna genomgångar fungerade över våra högt ställda förväntningar.

Nu har vi i ledningen en omfattande uppgift att först sammanställa och sedan använda alla uppslag vi fått.
 
Utmaningen är antagen och vi har redan ställt ett antal öppna frågor till våra kunder.
 
RedovisningsHuset har satts i rörelse, nu ska vi se till att ta vara på dessa möjligheter.",
Hans Sundqvist, VD, Redovisningshuset i Södertälje

Har du sett vår annons i VD-tidningen?

CHR-analys - tre steg till systematiskt hälsoarbete:
1. Mät - nuläge för medicinsk, organisatorisk och social hälsa
2. Analysera och dokumentera - Följer Arbetsmiljöverkets mallar
3. Åtgärda - leda och coacha organisationen till att må och prestera bra.

Nyfiken? Välkommen att boka en kostnadsfri konsultation idag.

Arbetsmiljöverket lanserade 2016 föreskrifter om organisatorisk och
social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. 

Föreskrifterna innehåller regler kring arbetsmiljöpolicy, kunskaper och arbetsgivarens skyldighet att regelbundet undersöka och bedöma risker i verksamheten.

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående
kunskaper:
1. Hur förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning.
2. Hur förebygga och hantera kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa
kunskaper i praktiken.

Vi hjälper er förstå och leva upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.