Employee Wellness och
Employee Branding genom Självledarskap och Proaktiv Hälsa.

Självreflektion, självledarskap och proaktiv hälsa när
arbetsgivare vill 
spara tid och pengar*, minska
onödigt mänskligt lidande samt stärka varumärket.


Populärt uttryckt Employee Wellness och Branding.

Vi säger sunt förnuft, medmänsklighet och affärsmässighet.


*En arbetsgivare kan spara 500 000 kronor under fyra år när EN medarbetare lyfts från hälsomässig riskgrupp till friskgrupp.