Nej, mer Idrott och hälsa behövs inte för att eleverna ska vara fysiskt aktiva.

Nej, det är inte i första hand fler idrottslektioner som behövs i skolan. Det som behövs är fysisk aktivitet flera gånger om dagen i skolan.

När Idrottsminister Gabriel Wikström och regeringen säger nej till ökat antal idrottstimmar och istället förespråkar mer rörelse under skoldagen inom ramen för andra ämnen gör de helt rätt.

Vilket äntligen öppnar upp för att "släppa sargen" och på riktigt börja diskutera en ny syn på fysisk aktivitet, bland annat i skolan.

Idrott och hälsa är idag ett ämne där elevens fysysika färdigheter och teoretiska kunskaper inom hälsa bedöms. Det har hänt en hel del sedan jag gick i skolan när "gympan" var ett fönster för oss med främst hyggliga fysiska färdigheter att för ett ögonblick få tillhöra de bättre i klassen.  Idrott och hälsa innehåller idag betydligt fler teoretiska inslag* vilket ökar kraven på behöriga idrottslärare, tillgång till gympasalar och pengar. Samtliga tre en bristvara i de flesta skolor varför fler idrottstimmar inte är praktiskt genomförbart (Bla pga skolans likvärdighetsprincip ...) inom överskådlig tid.
*http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa

En majoritet av forskarna är sedan länge överens om att ...:
1. ... daglig fysisk aktivitet i skolan är en självklarhet för fysisk och mental hälsa och lärande
2. ... stillasittande är livsfarligt och att bryta det flera gånger under dagen är en självklarhet för fysisk och mental hälsa och lärande (Och det gäller i skolan såväl som hemma och på jobbet.). 

Det är många som regarerar när jag säger "... du behöver inte behöver träna för att må bra, däremot behöver du röra dig fler gånger om dagen." Likadant är det förstås för våra barn, de behöver inte ha idrottslärareledda lektioner i ämnet Idrott och hälsa för att får möjlighet att vara fysiskt aktiva flera gånger under skoldagen.

Gabriels och regeringens beslut innehåller därför en stor och viktig poäng; Om vi går utanför Idrott och hälsa-ramen, vad skulle kunna hända om på riktigt undersökte vilka möjligheter som finns att säkerställa alla elevers dagliga fysiska aktivitet i skolan?

Du som känner mig förstår att jag tycker beslutet är bra och vet att jag länge försökt få till just det. Kanske är tiden äntligen mogen för att etablera en ny syn som tillvaratar alla fördelar med fysisk aktivitet utan krav på bedömning och betyg och gör det lätt[are] att både bryta stillasittandet i skolan och ge alla elever möjlighet till fysisk aktivitet varje skoldag?

Move.Live.Love.
//Torgny Steen

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter