Ökad lönsamhet, friskare medarbetare och attraktivare arbetsgivare

Föreläsningar, processer, utbildning och träning för
arbetsgivare som vill ha friskare medarbetare och öka
lönsamheten
* samtidigt som de stärker sitt varumärke.

Populärt uttryckt Employee Wellness och Branding.

Vi säger sunt förnuft, medmänsklighet och affärsmässighet.


*En arbetsgivare kan spara 500 000 kronor under fyra år när EN medarbetare lyfts från hälsomässig riskgrupp till friskgrupp.