Ingår i Regeringens Nationella Kraftsamling Utredning för Främjande av ökad
Fysisk Aktivitet.

Proaktiv hälsa snabbaste vägen till ökad produktivitet, höjd lönsamhet, hälsa, arbetsglädje och välmående varumärke?

Torgny Steen - Chief Perfomance Officer Torgny Steen - Chief Perfomance Officer

Fler än var tredje medarbetare är sjuknärvarande och har tappat 30-40 procent av sin produktivitet.
12-16 förlorade arbets timmar varje vecka, utan att veta om det.

Organisation, kultur och arbetsmiljö påverkar arbetslivet. Självledarskap, ramar, hälsa och familj påverkar privatlivet. Eftersom allt är systemiskt, hänger ihop, påverkar arbets- och privatliv varandra i den berömda "Cockataileffekten".

Vi lotsar arbetsgivare som vill till proaktiva processer för ökad produktivitet, högre lönsamhet, arbetsglädje och välmående arbetsgivarvarumärke. Resultat som kan uppnås först när friska medarbetare arbetar tillsammans åt samma håll samtidigt.

Någon kallar det Employee Wellness och Employer Branding. Vi kallar det medmänsklighet, affärsmässighet och självaklarhet.

Välkommen ombord!

Läs vad uppdragsgivare och deltagare skriver om Torgny:

loading...