BiggestWinner:Ledare&Medarbetare - livsstilsprocesser för ledare, medarbetare och företag som vill må, prestera och utvecklas

"Kunder kommer inte först. Medarbetare kommer först. Ta väl hand om dina medarbetare så tar de väl hand om företagets kunder.", lär bland annat Sir Richard Branson ha som ledstjärna.

När jag själv arbetade som sälj-, projekt- och så småningom företagsledare i medieindustrin funderade jag ofta på hur olika ledra (miss)lyckades få medarbetarna att känna sig engagerade,  lojala och hängivna sina jobb.

Larmrapporterna om hur medarbetarnas engagemang, psykiska hälsa och välbefinnande minskat dramatiskt de senaste tio åren känns frågan viktigare än någonsin. 
Exempelvis utgör medarbetarnas psykiska ohälsa nästan hälften (46-48 procent) av alla sjukskrivningar vilket kostar tid och pengar, orsakar mänskligt lidande och urholkar varumärket.

Totalt uppger över en miljon svenskar att de har arbetsrelaterade häsloproblem med intäkts- och produktionsbortfall för företagen och stora kostnader för samhället.

Det finns alltså stora pengar att spara för företag som investerar i medarbetarnas proaktiva friskvård*. Hos Försäkringsbolaget IF  kan du snabbt få en idé om hur mycket ditt företag kan spara på att lyfta en medarbetare från "riskgrupp" till "friskgrupp".

*Ett företag med 35 anställda kan kan spara 400 000 till 500 000 kronor under fyra år genom att sänka sjukfrånvaron med en (1) procentenhet

Vi vill därför hjälpa ledning, VD och styrelse lyfta medarbetarnas och organisationens välmående till en strategisk organisatorisk fråga.

Med BiggestWinner:Ledare&Medarbetare kombinerar vi erfarenheterna från våra beprövade livsstilsprocesser fysisk och mental hälsa, föreläsningar och utbildningar i Employer Branding och rekrytering och anpassar dem till just ditt företag.

Själva och tillsammans med etablerade partners erbjuder vi system för företag som vill driva systematiskt arbete för medarbetarnas och företagets organisatoriska, sociala och psykiska hälsa och arbetsmiljö och följa Arbetsmiljöverkets regelverk för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS2015:4):

  • Föreläsningar
  • Analysverktyg för organisatorisk, social, medicinsk hälsa
  • Fysisk aktivitet, Motion eller Träning på jobbet? Du behöver inte träna - men du behöver vara fysiskt aktiv varje dag
  • Mental träning på jobbet
  • System som hjälper er systematiskt bryta stillasittandet under arbetsdagen
  • Utbildning i Employer Branding och rekrytering
  • Uppföljning och utvärdering


Faktum är, de BiggestWinner:-projekt vi genomfört i andra sammanhang har gått så bra att vi till och med är beredda att diskutera ett framgångsfaktor kopplat till del av arvodet givet att vi når överenskomna mål för de deltagare som deltar i och fullföljer ha livsstilsprogrammet.
 
Om du är nyfken på hur BiggestWinner:Ledraskulle kunna få just era medarbetare att må och prestera ännu bättre samtidigt bokar du snarast en kostnadsfri konsultation. 

Välkommen!


Torgny Steen
Chief Performance Officer

CHR-analys - ett exempel på systematiskt hälsoarbete:

1. Mät - nuläge för medicinsk, organisatorisk och social hälsa
2. Analysera och dokumentera - Följer Arbetsmiljöverkets mallar
3. Åtgärda - leda och coacha organisationen till att må och prestera bra.

Nyfiken? Mejla oss för att boka en kostnadsfri konsultation >>>

Arbetsmiljöverkets riktlinjer för organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket lanserade 2016 föreskrifter om organisatorisk och
social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. 

Föreskrifterna innehåller regler kring arbetsmiljöpolicy, kunskaper och arbetsgivarens skyldighet att regelbundet undersöka och bedöma risker i verksamheten.

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående
kunskaper:
1. Hur förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning.
2. Hur förebygga och hantera kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa
kunskaper i praktiken.

Vi hjälper er förstå och leva upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

"Hej Torgny!
Vi är mycket nöjda med din insatts och ditt bidrag i vår process. Vi har fått med oss väldigt mycket från två givande dagar. Samspelet mellan dig och våra interna genomgångar fungerade över våra högt ställda förväntningar.

Nu har vi i ledningen en omfattande uppgift att först sammanställa och sedan använda alla uppslag vi fått.
 
Utmaningen är antagen och vi har redan ställt ett antal öppna frågor till våra kunder. RedovisningsHuset har satts i rörelse, nu ska vi se till att ta vara på dessa möjligheter.", 
Hans Sundqvist, VD, Redovisningshuset i Södertälje

Nyfiken på BiggestWinner:Friskare företag? Kontakta oss för
kostnadsfri konsultation kring friskare arbetsmiljö här:

Har du sett annonsen i VD-tidningen?