LEDARSTÖD
UTVECKLING
PROCESSER

Individuella och grupputvecklings-processer.
CHR-analyser.

90 dagar.
180 dagar.
365 dagar.


 

Smartare rörelse - starkare hjärna? Prenumerera på Torgnys nyhetsbrev här:

* indicates required
Email Format

INDIVIDUELL LEDARSKAPS-LOTS 


Även den bästa kapten kan någon gång behöva vägledning genom svåra passager i livet och på jobbet.

Lust, rörelse och ledarskap är grunden i livsfilosofin vi använder för att LOTS:a etablerade och blivande ledare till att leva, jobba och utvecklas energi- och resultatsmart:

  • Självledar-skap
  • Hälsa och Friskvård
  • Stress och press
  • Relation och familj
  • Livsfilosofi
  • Utbrändhet och utmattning
  • Konflikt-hantering
  • Svåra möten
Vad skulle en LOTS kunna göra för dig?

 HALV- ELLER HELDAGS
PROCESSER

 

Neuroforskningen spottar ut fakta om vad vi bör och inte bör göra för må och presetera bra.

I den ständiga strömmen av nya rön är det ibland svårt att navigera bland vad vi bör göra för att fungera som bäst ...?

Som Changemakers sätter vi människor och organisationer i
rörelse för nya positioner och perspektiv på utmaningar samt utveckla hälsosamma arbetsmiljöer där alla bidrar med smarta lösningar.

Konkreta användbara verktyg och processer för smartare fysisk och mental hälsa för energi- och resultatsmart organisations- och affärsutveckling.

Kontakta oss här:

HUR HÅLLER DU KOLL PÅ DEN ORGANISATORISKA OCH SOCIALA
ARBETSMILJÖN?


Tänk om det fanns ett analysverktyg som enkelt tydliggjorde för ledning och styrelse var i organisationen arbetsmiljöriskerna fnns?

Som följer  Arbetsmiljöverkets mallar för
organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)?

Det fnns ett sådant analysverktyg.

Vi kallar det CHR*-analys, ett "EKG" på organisationen och arbetsmiljön.
*Corporate Health Responsibility

Läs mer här >>>

FAR - HAR DU FÅTT FYSISK AKTIVITET RECEPT? 

Är du FaR-aktivist? 

Det vill säga har du fått Fysisk Aktivitet på recept?
behöver du hjälp att komma igång med någon fysisk aktivitet?

Torgny Steen är certififeirad FaR-ledare och MovNat Certfifierad Trainer och hjälper dig gärna komma igång med fysysisk aktivitet, motion eller träning för ditt fysiska och/eller psykiska välbefinnande.

Alltid utifrån dina mål och förutsättningar.