BiggestWinner:Friskare företag - underlättar ledningens systemiska hälsoarbete

Om medarbetarna mår bra orkar de också bidra till att företaget går bra.

Dessutom finns stora pengar att spara - upp till 500 000 kronor under fyra år - för företag som hjäper medarbetare utvecklas från riskgrupp till friskgrupp.

De senaste åren har medarbetarnas psykiska ohälsa fullständigt exploderat till att idag utgöra nästan hälften (46-48 procent) av sjukskrivningarna. Med risk för intäkts- och produktionsbortfall för företagen och stora kostnader för samhället.

Även om den psykiska ohälsan inte i första hand är jobbrelaterad, påverkar den medarbetarnas energi och engagemang om och när de är där.

Vi vill hjälpa ledning, VD och styrelse lyfta medarbetarnas och organisationens välmående till en strategisk och organisatorisk fråga.

Med BiggestWinner:Friskare företag anpassar vi erfarenheterna från tidigare livsstilsprojekt till företagsvärlden och erbjuder flera möjligheter för medarbetare och företag som vill må och prestera bättre hemma och på jobbet samtidigt:

  • Föreläsningar
  • Analysverktyg för organisatorisk, social, fysisk och psykisk hälsa
  • Fysisk aktivitet (Fysisk aktivitet/Motion/Träning) på jobbet
  • Mental träning på jobbet
  • System som hjälper er systematiskt bryta stillasittandet under arbetsdagen
  • Uppföljning och utvärdering

Ett sätt att börja är att analysera organisationen och/eller individen - exempelvis genom att göra en CHR-analys* – för att få ett nuläge och kunna föreslå eventuella åtgärder.
*Ett slags "EKG” på organisationen. som visar ert nuläge, ert CHR-index

Corporate Health Responsibility handlar helt enkelt om företagets systematiska arbete för medarbetarnas och företagets organisatoriska, sociala och psykiska hälsa och arbetsmiljö. Något som idag är en kriitks del i Arbetsmiljöverkets regelverk för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS2015:4) 

Självklart har individen ytterst ansvar för sin hälsa. Färska studier pekar på att företag som systematiskt månar om medarbetarnas arbetsmiljö både mår och presterar bättre.

Samtidigt som det finns stora pengar att spara är friska och engagerade medarbetare en förutsättning för företagets arbete med Employer Branding, högt CHR-index underlättar att behålla befintliga, attrahera och rektytera nya medarbetare.

Faktum är, livsstilsprojekt vi genomfört i andra sammanhang har gått så bra hittills att vi är beredda att dela risken och framgången genom att koppla en del av arvodet till att vi når överenskomna mål för deltagare som fullföljer hela programmet.
 
Om du är nyfken på hur BiggestWinner:Friskare företag kan få just era medarbetare att må och prestera bra samtidigt bokar du snarast en kostnadsfri konsultation. 

Välkommen!


Torgny Steen
Changemaker, föreläsare och Certifierad CHR Agent

CHR-analys - tre steg till systematiskt hälsoarbete

1. Mät - nuläge för medicinsk, organisatorisk och social hälsa
2. Analysera och dokumentera - Följer Arbetsmiljöverkets mallar
3. Åtgärda - leda och coacha organisationen till att må och prestera bra.

Nyfiken? Välkommen att boka en kostnadsfri konsultation idag.

Arbetsmiljöverkets riktlinjer för organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket lanserade 2016 föreskrifter om organisatorisk och
social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. 

Föreskrifterna innehåller regler kring arbetsmiljöpolicy, kunskaper och arbetsgivarens skyldighet att regelbundet undersöka och bedöma risker i verksamheten.

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående
kunskaper:
1. Hur förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning.
2. Hur förebygga och hantera kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa
kunskaper i praktiken.

Vi hjälper er förstå och leva upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

"Hej Torgny!
Vi är mycket nöjda med din insatts och ditt bidrag i vår process. Vi har fått med oss väldigt mycket från två givande dagar. Samspelet mellan dig och våra interna genomgångar fungerade över våra högt ställda förväntningar.

Nu har vi i ledningen en omfattande uppgift att först sammanställa och sedan använda alla uppslag vi fått.
 
Utmaningen är antagen och vi har redan ställt ett antal öppna frågor till våra kunder. RedovisningsHuset har satts i rörelse, nu ska vi se till att ta vara på dessa möjligheter.", 
Hans Sundqvist, VD, Redovisningshuset i Södertälje

Nyfiken på BiggestWinner:Friskare företag? Kontakta oss för
kostnadsfri konsultation kring friskare arbetsmiljö här:

Har du sett annonsen i VD-tidningen?