Hur håller du som VD och ledare koll på företagets systematiska hälsoarbete?

Om medarbetarna mår bra brukar också företaget gå bra.

De senaste åren har vi sett hur medarbetarnas psykiska ohälsa ökat till att
idag utgöra nästan hälften (46 procetn) av alla sjukskrivningar. Med risk för intäkts- och produktionsbortfall för företag och stora kostnader för samhället.

Även om den psykiska ohälsan inte i första hand beror på jobbet påverkar
den dina medarbetares engagemang när de är där.

Därför vill vi hjälpa ledning, VD och styrelse lyfta medarbetarnas och organisationens välmående till en strategisk och organisatorisk fråga.

En bra början är att göra en CHR-analys*, ett slags ”EKG” på organisationen. En CHR-analys visar både ert nuläge – ert CHR-index – och ger tydliga förslag till eventuella åtgärda.

CHR - Corporate Health Responsibility - handlar helt enkelt om att systematisk arbeta för medarbetarnas och företagets organisatoriska hälsa och arbetsmiljö. Självklart har individen ytterst ansvar för sin hälsa. Färska studier pekar på att företag som systematiskt månar och medarbetarnas arbetsmiljö både mår och presterar bättre.

Ett CHR-index bidrar dessutom till er Employer Branding. Ett högt CHR-index gör det nämligen lättare både att behålla befintliga och attrahera nya medarbetare.

Om du är nyfken på hur ni genom att systematisk ta Corportate Health Responsibility får medarbetare och företaget att må och prestera bra samtidigt bokar du snarast en kostnadsfri konsultation med oss. Givetvis konfdentiellt och helt utan förpliktelser.

Välkommen!

Torgny Steen
Certifierad CHR Agent

Torgny Steen - Certifieirad CHR Agent Torgny Steen - Certifieirad CHR Agent

Ett problem kan sällan lösas med samma
tänkande som orsakade problemet från början.

Som Changemakers bidrar vi med lust, rörelse och ledarskap. Vi sätter människor och organisationer i rörelse för att hitta nya positioner och perspektiv på problem och utmaningar. Tillsammans utvecklar vi friskare arbetsmiljöer där alla vill och kan bidra med smartare lösningar.

Om du och din ledningsgrupp är nyfina på hur en CHR-analys bidrar till ert systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbete kommer vi gärna till er för en kostadsfri konsultation. 

Vad är ert CHR-index? Kontakta oss för en CHR-analys så får ni snabbt besked om er organisatoriska och sociala arbetsmiljö:

"Hej Torgny!

Vi är mycket nöjda med din insatts och ditt bidrag i vår process.

Vi har fått med oss väldigt mycket från två givande dagar. Samspelet mellan dig och våra interna genomgångar fungerade över våra högt ställda förväntningar.

Nu har vi i ledningen en omfattande uppgift att först sammanställa och sedan använda alla uppslag vi fått.
 
Utmaningen är antagen och vi har redan ställt ett antal öppna frågor till våra kunder.
 
RedovisningsHuset har satts i rörelse, nu ska vi se till att ta vara på dessa möjligheter.",
Hans Sundqvist, VD, Redovisningshuset i Södertälje

Vad har ni för CHR-index?

CHR-analys - tre steg till systematiskt hälsoarbete:
1. Mät - nuläge för medicinsk, organisatorisk och social hälsa
2. Analysera och dokumentera - Följer Arbetsmiljöverkets mallar
3. Åtgärda - leda och coacha organisationen till att må och prestera bra.

Nyfiken? Välkommen att boka en kostnadsfri konsultation idag.

Har du sett vår annons i VD-tidningen?

Arbetsmiljöverket lanserade 2016 föreskrifter om organisatorisk och
social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. 

Föreskrifterna innehåller regler kring arbetsmiljöpolicy, kunskaper och arbetsgivarens skyldighet att regelbundet undersöka och bedöma risker i verksamheten.

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående
kunskaper:
1. Hur förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning.
2. Hur förebygga och hantera kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa
kunskaper i praktiken.

Vi hjälper er förstå och leva upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.