Upplev Torgny
live eller digitalt


INSPIRATION.
AKTIVITET.
KOMPETENS.
UTVECKLING.Föreläsningar.
Workshops.
Kurser.
Iindividuella och Grupp Processer.

60 till 180+ minuter.
Halv- och heldagar.
90 dagar. 
 

INSPIRATIONS- OCH KUNSKAPS-
FÖRELÄSNINGAR:

 
    SKOLOR   


Inspirerande, aktiverande och utmanande föreläsni-ngar som ger dig och din  organisation energi och ett rejält kunskapslyft.

Några resultat:

  • Stärkt hjärnhälsa
  • Ökad arbetsglädje
  • Stärkt jälvledarskap
  • Ökad Rörelse-förståelse
  • Ökad Rörelse-glädje
  • Orka att jobba, leva och utvecklas energi- och resultatsmart.

INSPIRATIONS- OCH AKTIVITETS-FÖRELÄSNING:

 ARBETSGIVARE  


Nästan alla har kört fast någon gång i livet; relationen, jobbet, ekonomin, hälsan, ...
För  Torgny startade en personlig 
resa när ett av hans barn behövde räddas från utanförskap i lärandet.
Torgny fick till slut välja väg, lämna miljonerna inom media för att sätta miljoner människor i rörelse.
Några resultat:

  • Ökad lönsamhet
  • Höjd produktivitet
  • Välmående varumärke
  • Friskare medarbetare som trivs på jobbet


NATUR OCH HAV
UPPLEVELSER FÖR INDIVIDUELL UTVECKLING: 


  ALLA  

Neuroforskningen spottar ut fakta om vad vi bör och inte bör göra för god hälsa och spänstiga hjärnor. I den ständiga strömmen av nya rön är det ibland svårt att välja vad vi bör göra för att fungera som bäst ...?
Torgny bjuder på konkreta användbara verktyg för smartare fysisk och mental hälsa och stärker just din organisations arbetsglädje, ledarskap och hjälper er jobba och leva energi- och resultatsmart.