Hur hålla hälsa, engamenang och arbetsglädje på topp på distans?

Gränsen mellan "Flow" och "Utmattning" är hårfin. Vilket gör att stress, utbrändhet och annan psykisk ohälsa gör fler än var tredje medarbetare (34%) sjuknärvarande med dold ohälsa. 

Oftast är det de mest engagerade och lojala medarbetarna som drabbas. Som långt innan de nått sin gräns, tappat 30-40 procent av produktiviteten, 12-16 timmar varje vecka. Utan att någon, knappt de själva, märkt något.

Inte blir det bättre i en värld av distansering och digitalisering av relationer och prestationer.


Varje dygn får vi 86 400 nya värdefulla sekunder att fördela mellan familj, fritid, arbete, hälsa, vänner etc.

I föreläsningar och workshops bidrar vi proaktivt till att så analoga och digatala tankefrön för självreflektion, självledarskap och hälsa för att frigöra tid, självkänsla, livskraft och ledarskap.

Varför inte låta det bli startskottet på er väg till ökad produktivitet, höjd lönsamhet* och välmående varumärke.

*Om en medarbetare med 23 000 kronor i månadslön lyfts från risk- till friskgrupp sparar ni cirka 500 000 kronor i sjukkostnader och minst lika mycket i ökad produktivitet.

Föreläsningar är en bra start på resan för att tillsammans frigöra tid, produktivitet och lönsamhet.
 

Några uppdragsgivare och deltagare om Torgny:

loading...

Torgny skräddarsyr föreläsningar som varvar forskning, egna erfarenheter, hälso- och entreprenörsresan med konkreta verktyg inom affärskritiska områden:

  • Flow eller Utbränd - Friskgrupp eller Riskgrupp, förebygg och hantera medarbetarnas sjuknärvaro och produktivitetstapp på grund av dold ohälsa
  • Prestationsångest som Raketbränsle - bra till en viss gräns
  • Hjärnan - det organ som påverkas mest av rörelse
  • Du behöver inte träna för att må bra - Fysisk aktivitet vs Motion vs Träning
  • "Cocktaileffekten", hjärnan, stress, press, utmattning och annan psykisk ohälsa
  • Självreflektion, Självinsikt, Självledarskap och Självkänsla - Stärkt Arbetsglädje, Produktivitet, Lönsamhet och Varumärke 
  • Allt är Systemiskt - Arbetsliv och privatliv hänger ihop
  • Proaktiv arbetsmiljö, hälsa och ledarskap lönsamt - En investerad krona ger fem-sex kronor tillbaka
  Föreläsningarna varvas med Mindful Movements - rörelsepauser med roliga, enkla rörelser för att hantera stress och press, öka lugn, ro och fokus - som gör att föreläsningstiden oftast upplevs på tok för kort.

  Resultat du kan förvänta dig av att anlita Torgny - ökad systemisk förståelse för hur:

   • Självreflektion, självinsikt, självledarskap och självkänsla
   • Friskare kultur - från omedveten sjuknärvaro till medveten frisknärvaro
   • Fokuserade medarbetare - fattar bättre beslut
   • Attraktiv arbetsgivare medarbetarna trivs och gärna prata gott om
   • Välmående varumärke - underlätta attrahera och behålla talanger
   • Höjd produktivitet och ökad lönsamhet
   • Stärkt arbetsglädje
    
   "Ska du välja en föreläsning i år åt dig själv, medarbetarna eller ledningsgruppen – välj Torgny."

   Från augusti 2020 ingår Torgny i Regeringens Kraftsamling Utredningen för Främjandet av Ökad Fysisk Aktivitet.


   Regeringen menar att samhället behöver kraftsamla för att vända hälsoutvecklingen i Sverige. Regeringen har därför uppdragit åt en nationell samordnare att arbeta aktivt för att öka den allmänna kunskapen om de goda effekter fysisk aktivitet har var och en.

   I arbetet ingår att mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället.

    

   Torgny föreläser och coachar också inom Entreprenörskap och Ledarskap:

   • Entreprenörsresorna - före och efter jag lämnade miljonerna inom media för att sätta miljoner människor i rörelse för fysisk och mental hälsa och välmående
   • Möta och övervinna motstånd
   • Självledarskap vs Motivation
   • Förändringsovilja - de flesta vill göra vad de alltid gjort
   • Förändring vs Utveckling
   • Kreativitet - alla kan vara kreativa utanför boxen, innanför är svårare ...!
   • Älska det oplanerade och oönskade
   • Våra mänskliga behov - vilket styr (o)medvetet ditt liv och varför det är viktigt att veta?

   En av Torgnys mest uppskattade tillgångar som föreläsare är att han varvar egna erfarenheter med aktuell forskning och enkla roliga rörelser alla kan göra under och efter föreläsningen.
    
   Tusentals människor i Norden har redan upplevt Torgnys föreläsningar, kurser och
   livsstilsprocesser - När är det din tur?
   Torgny Steen - Chief Perfomance Officer Torgny Steen - Chief Perfomance Officer

   Torgny Steen – Ledarskaps-LOTS:
   Torgny är företags- och förändringsledaren som under 25 år satte medie- och mötesvärlden i fysisk och mental rörelse (IDG Sweden, Aftonbladet.se, Riksmedia, Sydsvenskan.se).
   Efter att med olika rörelser räddat ett av familjens fyra barn från utanförskap i skolan, sig själv från utbrändhet och botat hustruns kroniska stressmage lämnade han miljonerna i media för sätta miljoner i rörelse för organisatorisk, social fysisk och mental styrka och hälsa.

   Som LOTS, föreläsare, förändringsledare och författare till ”18 smarta rörelser – stärk din hjärna …” inspirerar, aktiverar och lotsar Torgny människor, skolor och företag i Norden till att frigöra självkänsla, mod, hälsa och livskraft genom självreflektion, självinsikt, självledarskap och rörelse. Vilket ökar produktiviteten, höjer lönsamheten, stärker arbetsglädjen och varumärket.

   Hur mycket sparar ni genom att anlita Torgny? Fråga här:

   Missa inget - få gratis uppdateringar i mejlen:

   * indicates required
   Email Format