Rörelseförståelse - genväg till lugn och ro, ökad läs-, skriv och räkneförståelse

Torgny Steen - utan fysisk aktivitet ingen hälsa - utan hälsa inget lärande. Torgny Steen - utan fysisk aktivitet ingen hälsa - utan hälsa inget lärande.

Sedan 2009 har Torgny inspirerat, aktiverat och lotsat elever, skolledare, pedagoger och medarbetare i skolan till nya perspektiv och kompetens att leda, leva och utvecklas med hjälp av smartare fysisk och mental rörelse.


Hans sprudlande och kraftfulla energi brukar sprida sig snabbt, även till de mest svårflörtade deltagarna.

Det råder inga som helst tvivel om vad han vill; att fler ska få möjlighet att återupptäcka och förstå rörelsers betydelse för vårt psykiska och fysiska välbefinnande, lärande och utveckling.


Alltid med siktet inställt på att erbjuda ett rejält kompetenslyft för dig och alla andra som jobbar i för-, grund- och gymnasieskolor och vill vara i framkant av utvecklingen när det gäller hjärnhälsa, arbetsglädje, lärande, självledarskap samt kompetens kring hur jobba, leva och utvecklas energi- och resultatsmart.

Boka Torgny som årets mest inspirerande och aktiverande föreläsare, workshop-, process- eller kursledare?
 

Skolledare, lärare, medarbetare och elever om Torgny:

loading...

Med uppdrag att främja ökad rörelseförståelse och rörelseglädje hos barn och ungdomar


Från augusti 2020 ingår Torgny i Regeringens Kraftsamling Utredningen för Främjandet av Ökad Fysisk Aktivitet.

Regeringen menar att samhället behöver kraftsamla för att vända hälsoutvecklingen i Sverige. Regeringen har därför beställt en utredning med syftet att arbeta aktivt för att öka den allmänna kunskapen om de goda effekter fysisk aktivitet har för var och en. I arbetet ingår att mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället

Torgny har hösten 2019 och våren 2020 varit Processledare och föreläsare för RF SISU Sörmlands Rörelsesatsning i skolan. Torgny står fortsatt till RF SISU:s förfogande som konsult och föreläsare.
Torgny Steen - The MindFul Movements Man Torgny Steen - The MindFul Movements Man
Som föreläsare tar Torgny upp ämnen som:
 • Fysisk (in)aktivitet, stillasittande, digitalisering och hjärnan
 • "Cocktaileffekten" och stress, press, lärande, minne, sömn, fokus, koncentration och uthållighet hos (bland annat) barn och ungdomar
 • Physical literacy – rörelseförståelse grunden till läs- och skrivförståelse
 • Självkänsla, självreflektion, självledarskap – ta ansvar för rörelseenergin i livet
 • Balansen nästan ingen talar om - Kamp&Flykt- vs Lugn&Ro-systemet
 • Naturligt vs Normalt. Information vs Motivation.
 • Motivation vs Självledarskap
 • Employee Wellness - lärare som mår bra ökar chansen att eleverna mår bra och skolresultaten ökar
Ovanstående varvas med Mindful Movements - medvetna långsamma rörelser för inre frid, inre fokus och inre styrka vilket ökar inlärningen och "... får tiden att gå alldeles för fort ...".

Resultat som uppnås för skolans medarbetare och elever:
 • Minskat antal elever som ej uppfyller målen
 • Ökat antal elever som uppfyller och/eller överträffar målen
 • Ökad läs-, räkne- och skrivförståelse
 • Färre konflikter innan, under och efter raster, omklädningsrum etc
 • Mer tid för rätt saker i klassrummet
 • Ökad inkludering och delaktighet på raster
 • Lugn och ro i klassrumet
 • Ökad arbetsmiljö, studiero och trygghet för elever och lärare
Torgny Steen - smartare rörelse i skolan. Torgny Steen - smartare rörelse i skolan.

Modern neurovetenskap, sunt förnuft och fysisk aktivitet
De senaste 30 åren har neuroforskningen lanserat rön och fakta om rörelsers nästan ofattbara betydelse för hur vi kan bli bättre och friskare människor med god hälsa och spänstiga hjärnor.

Nästan alla våra kognitiva förmågor stärks av rörelse:

 • koncentrationen
 • minnet
 • stresståligheten
 • kreativiteten
 • uthålligheten
 • lärandet
 • intelligensen.

Skolministern har givit Skolverket i uppdrag att utreda ytterligare 100 timmar idrott från 2019. Det blir inte ens en lektionstimme i veckan. Många skolor undrar hur ska det gå till; Lokaler, idrottslärare och schema samt elevernas närvaro på "gympan" är bara några utmaningar.

I föreläsningar och workshops visar Torgny konkreta tips och exempel på hur det kan göras smartare.

Boka årets mest inspirerande och värdefulla föreläsning? Skicka förfrågan här: