Förebygg och hantera stress och press för friskare medarbetare, ökad lönsamhet och stärkt varumärke 

Gör som Google med flera - genomför en Breathe eHälsoanalys för att förebygga och minska stress och utbrändhet hos dig själv och dina medarbetare.

Breathe är så mycket mer än en medarbetarundersökning. I en nyligen genomförd studie förbättrades hälsan hos medarbetarna med 18 procent på bara 30 dagar.

Med andra ord analys och åtgärd samma gång.

Fördelarna är uppenbara; minskad sjuknrävaro, minskade kostnader för sjukskrivning, högre produktivitet, engagerade medarbetare och nöjdare kunder.

Hur mycket du kan spara efter analysen vet vi så fort den är färdig.


Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.

Välkommen till Breathe,

Torgny Steen
0707-170 595


*Erbjudandet avser 20 till 60 medarbetare vid beställning före 31 december 2019. Lagstadgad moms tillkommer.

Kontakta oss här: