Halva kostnaden tillbaka för era arbetsmiljöinsatser?

Hur har ni det med sjuknärvaron?

Vi förstår om det låter som en udda fråga, särskilt nu när de flesta pratar sjukfrånvaro.

Faktum är att undersökningar visar att i genomsnitt var tredje medarbetare (34%) är sjuknärvarande, på gränsen till sjukskrivning på grund av stress och utmattning.

Ofta de mest engagerade, lojala och medarbetarna. Ofta utan att de ens märkt det.

Sjuknärvarande medarbetare tappar snabbt stora delar av sin produktivitet vilket innebär cirka 30-40 procent produktivitetstapp, 12-16 arbetstimmar i veckan för arbetsgivaren.

Vi sår tankefrön till agila tillväxt- och utvecklingsprocesser hos arbetsgivare som vill förebygga och minska stress, press och utbrändhet.

Fråga oss gärna vilka av våra agila processer som omfattas av Försäkringskassans stöd till arbetsgivare som initierar, utreder, planerar, genomför och följer upp arbetsmiljöinsatser, proaktivt och reaktivt.

Fördelarna är uppenbara:

  • Minskad sjuknärvaro
  • Minskade kostnader för sjukskrivning
  • Ökad produktivitet
  • Ökad försäljning
  • Engagerade medarbetare
  • Välmående varumärke
  • Lättare att attrahera nya medarbetare
  • Nöjdare kunder.


En enkel och smart början kan vara att kostnadsfritt ta reda på medarbetarnas SCHWUNG-värde. Helt anonymt med tydliga indikatorer för fysisk och mental hälsa och välbefinnande med möjlighet att förutse och förhindra utmattning och utbrändhet. 

Nyfiken? Gör testet själv eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.

Välkommen,
Torgny Steen och Nicklas Steen
0707-170 595
Tjohho@torgnysteen.com

Kontakta oss här: