Ledarskap och Hälsa - från Nuläge till Nytt Läge

Hur har ni det med sjuknärvaron? 

Vi förstår om det låter som en udda fråga, särskilt som de flesta pratar om sjukfrånvaro.

Undersökningar visar att var i genomsnitt tredje medarbetare är sjuknärvarande, alltså på gränsen till sjukskrivning.

Ofta är det de mest engagerade, lojala och högpresterande medarbetarna. Ofta utan att de ens märkt det.

Sjuknärvarande medarbetare tappar snabbt stora delar av sin produktivitet med produktivitets- och intäktstapp för arbetsgivaren som följd.

Vi sår frön för tillväxts- och utvecklingsprocesser hos arbetsgivare som vill förebygga och minska stress, press och utbrändhet. Som vill gå från nuläge till nytt läge för friskare och gladare medarbetare, starkare varumärke och ökad lönsamhet.

Fördelarna är uppenbara; minskad sjuknärvaro, minskade kostnader för sjukskrivning, ökad produktivitet, mer engagerade medarbetare, lättare att attrahera nya medarbetare och nöjdare kunder.


Nyfiken? Fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Välkommen,

Torgny Steen och Nicklas Steen
0707-170 595
Tjohho@torgnysteen.com

Kontakta oss här: