Ledare som mår bra gör att  organisationen går bra - träning för dynamiska ledare

"Medarbetare kommer först. Ta väl hand om dina medarbetare så tar de väl hand om företagets kunder.", lär vara Sir Richard Bransons ledstjärna.

Som sälj-, projekt- och så småningom företagsledare i medieindustrin funderade jag ofta kring hur väl jag och mina kollegor lyckades få medarbetarna känna sig sedda, engagerade och hängivna på jobbet.

Det lär knappast undgått någon hur medarbetares och ledares engagemang, psykiska hälsa och välbefinnande försämrats drastiskt på kort tid. Psykiska ohälsa utgör hälften (46-48 procent) av företagens sjukskrivningar. Sjukfrånvaron hos ledare, särskilt unga ledare, ökade med 500 procent mellan 2014 och 2018.

Totalt uppger över en miljon svenskar att de har arbetsrelaterade hälsoproblem med intäkts- och produktionsbortfall för arbetsgivare och kostnader för samhället.

Vilket kostar tid, stora pengar*, onödigt mänskligt lidande och försvagar varumärket.


Det finns stora pengar att spara och tjäna för företag som väljer att investera i ledarskapsträning och proaktiv friskvård*. Hos Försäkringsbolaget IF  kan du enkelt räkna ut hur mycket du och ditt företag kan spara när ni lyfter EN medarbetare från "riskgrupp" till "friskgrupp".
*Ett företag med 35 anställda kan kan spara 400 000 till 500 000 kronor under fyra år genom att sänka sjukfrånvaron med en (1) procentenhet

Vi bidrar till att ledare, VD och styrelse lyfter hela organisationens hälsa till en strategisk
fråga och följer Arbetsmiljöverkets regelverk (AFS2015:4):

  • Föreläsningar; hjärnan, stress, press, fokus, utbrändhet, sömn och fysisk (in)aktivitet
  • Kurser; Mindful Movements - inre frid, inre fokus, inre styrka
  • Systematisk proaktiv hälsa; analys, självledarskap och självevaluering
  • Livsstilsprocess; systemisk mental och fysisk aktivitet på jobbet
  • System för att bryta stillasittande och fysisk inaktivitet under arbetsdagen
  • Ledarskapsträning och stöd för ledare rutinerade och rookies
  • Utbildning; Employer Branding och Rekrytering
  • Uppföljning och utvärdering

Vi är så säkra på att det fungerar att vi till och med erbjuder att koppla del av arvodet till att vi tillsamans når överenskomna mål för deltagare som deltar aktivt och fullföljer en startad process.
 
Om du är nyfiken på hur era ledare och medarbetare kan må, prestera och utvecklas ännu bättre, boka en kostnadsfri konsultation genom att ringa 0707-170 595 eller mejla torgny@torgnysteen.com.

Välkommen!


Torgny Steen
Chief Performance Officer

Systematisk ledarskapsträning för dynamiska ledare - Ledarskapets Dimensioner 2.0 


Ledare går först, visar respekt, tar ansvar och gillar att jobba genom andra. Hissa andra vid framgång, ta smällen själv vid motgång.

Att vara ledare kan vara ensamt, utsatt och otacksamt.

Jag gick själv från sälj- och projektledare och en i gänget till att ansvara för ett affärsområde med flera projekt och medarbetare. Från att ha gjort allt själv till att jobba genom andra. Mycket glädje och framgång. Även motgång, stress, otillräcklighet och till slut utbrändhet.

Då ett ganska okänt fenomen. Idag vanligt förekommande, sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa har ökat med 500 % sedan 2014 hos unga ledare.

En utveckling som kunde undvikits med en öppnare syn på systematiskt stöd och träning i (själv)ledarskap.

Att förbereda sig inför ett lopp, en presentation, spela instrument inför publik, ridning och bygga ett hus är aktiviteter som kräver kontinuerlig träning vet de flesta.

Likadant är det med ledarskap. Ledarskapets mentala och intellektuella muskler behöver underhållas och tränas på samma sätt som du tränar idrott eller vad som helst du vill bli bättre på.

Även om hjärnan inte är en muskel är den plastisk, form- och utvecklingsbar genom hela livet, och kan tränas på liknande sätt som muskler.

Elitidrottare och duktiga ledare har något gemensamt; de strävar hela tiden efter att utvecklas, de upplever ökade förväntningar från sig själva och omgivningen samt strävar efter att uppnå högre och bättre resultat.

En stor skillnad mellan elitidrottare och skickliga ledare är att ledarskap handlar om samspel för att uppnå resultat genom andra. Skickliga ledare bidrar till att få andra prestera utöver vad de själva trodde var möjligt. 

Som nybliven VD anlitade jag själv därför en coach för stöd och träning vilket var otroligt utvecklande. Det jag saknade då, som relativt nybliven pappa, var heletssyn på mitt privat- och näringsliv.

I Ledarskapets Dimensioner 2.0 har jag äntligen tillgång till en väl beprövad strukturerad process för att kunna bidra till att du som ledare systematiskt stärker ditt ledarskap, når ökad fysisk och mental balans hemma och på jobbet.

Träningsprocessen Ledarskapets Dimensioner 2.0 - 300 dagar som klargör:
- Viktigaste nyckelpersonerna för att du ska uppnå de mål du ansvarar för?
- Är mål, mandat och ansvar klart, kommunicerat och accepterat av nyckelpersonerna?
- Välj tonen i relationen?
- Vilka är de viktigaste områdena i ditt ledarskap där du vill utvecklas för att kunna nå de mål/resultat ni eftersträvar?
- Vad gör du idag för att utvecklas i ditt ledarskap på de här områdena?
- Finns det något personligt område skulle du vilja fokusera på för att öka din personliga tillfredsställelse?
- Och mycket mer ...

Utifrån vad du vill uppnå utformas träningsschemat där du stärker dina ledaregenskaper. Vi träffas en gång i månaden  och mellan träffarna får du reflektionsavsnitt med uppgifter för kontinuerlig refletion och träning av ditt ledarskap.

Är du själv eller känner du någon dynamisk ledare som vill veta HUR berättar jag gärna över en kopp kaffe eller promenad. 

Mejla för en kostnadsfri konsultation >>>

Minska stressen och spara 10 000 kr direkt - ta pulsen på organisationen med Breathe ehälsoanalys

Breathe eHälsoanalys hjälper dig mäta pulsen på stressen i din organisation.


Utöver hälsokartläggning och nuläge får du konkreta råd för att förebygga och hantera stress och utbrändhet hos dig själv och dina medarbetare.

Under senaste hälsokartläggningen förbättrades hälsan hos medarbetarna med 18 procent på bara 30 dagar.

Fördelarna är uppenbara - lägre kostnader för sjukskrivning och högre produktivitet.

Under oktober kan du spara 10 000 kr om du bokar en Breathe eHälsoanalys >>>

Arbetsmiljöverkets riktlinjer för organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket lanserade 2016 föreskrifter om organisatorisk och
social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. 

Föreskrifterna innehåller regler kring arbetsmiljöpolicy, kunskaper och arbetsgivarens skyldighet att regelbundet undersöka och bedöma risker i verksamheten.

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående
kunskaper:
1. Hur förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning.
2. Hur förebygga och hantera kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa
kunskaper i praktiken.

Vi hjälper er förstå och leva upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

"Hej Torgny!
Vi är mycket nöjda med din insatts och ditt bidrag i vår process. Vi har fått med oss väldigt mycket från två givande dagar. Samspelet mellan dig och våra interna genomgångar fungerade över våra högt ställda förväntningar. Nu har vi i ledningen en omfattande uppgift att först sammanställa och sedan använda alla uppslag vi fått. Utmaningen är antagen och vi har redan ställt ett antal öppna frågor till våra kunder. RedovisningsHuset har satts i rörelse, nu ska vi se till att ta vara på dessa möjligheter.", 
Hans Sundqvist, VD, Redovisningshuset i Södertälje

Vad skulle vi kunna göra för ledare och medarbetare i ditt företag?
Kontakta oss för kostnadsfri konsultation kring ledarskap och system
för proaktiv hälsa och arbetsmiljö här:

Har du sett annonsen i VD-tidningen?