Flow eller utbränd - gränsen är hårfin

 • De flesta vet att inget är så kostsamt och riskfyllt som eftersatt underhåll av människor och materiel.

  Hur redo du som individ är - fysisk och mental hälsa och tillstånd - avgör din, gruppens och hela organisationens förmåga att hållbart lösa era uppgifter på kort och lång sikt.

  I det militära bedöms löpande gruppens fysiska och mentala tillstånd genom att be soldaterna ange sitt aktuella Stridsvärde.

  Yttre faktorer som påverkar Stridsvärdet är vätska, kost, sömn, hygien, utrustning och (arbets)miljö.
  Inre faktorer som påverkar Stridsvärdet är fysisk och mental styrka, psykologiska processer och faktorer.

  Faktorer som förstås inte bara gäller för militärer, de påverkar även ditt och mitt dagliga "Stridsvärde" när vi ska utföra våra arbetsuppgifter.

  Vill du på ett enkelt, beprövat och kostnadsfritt sätt undersöka ditt aktuella Stridsvärde - vi kallar det SCHWUNG-värde vilket indikerar var du befinner dig i gränslandet mellan Flow och Utmattad - och få konkreta tips kring hur du behåller eller höjer besvarar du frågorna i formuläret nedan.

  Frågor bygger på en uppgraderad version av SMBQ (Shirom-Melamed Burnout Questionnaire) och ger baserat på dina svar ett väletablerat kliniskt mått på stress och risken för utmattning och utbrändhet.

  Frågorna beskriver ett antal tillstånd var och en av oss kan uppleva över tid. Genom att ange 1 till 7 (1=Nästan aldrig – 7=Nästan alltid) graderar du i vilken mån du upplever de olika tillstånden under större delen av din vakna tid.

  Vill du att vi räknar ut och skickar resultatet, ditt SCHWUNG-värde, fyller du i förnamn och e-post (No strings attached).

  Välkommen!

  Move.Live.Love,
  Torgny Steen och Nicklas Steen

  0707-170 595
  torgny@torgnysteen.com


  Besvara frågorna i formuläret nedan:
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Självklart respekterar vi din integritet och GDPR. Vi lagrar de uppgifter du lämnar endast för att kunna mejla dig. Dina uppgifter delas aldrig med tredje part.

Vill du förebygga stress och utmattning i din organisation? Vill du boka en Zoom-träff? Fyll i formuläret nedan: