Om alla höll koll på sitt SCHWUNG-värde skulle färre bli utbrända och utmattade

 • De flesta vet att inget är så kostsamt och riskfyllt som dåligt underhåll av människor och materiel.

  Individens fysiska och mentala tillstånd avgör gruppens/organisationens förmåga att hållbart lösa uppgifter.

  Exempelvis i det militära bedöms löpande gruppens fysiska och mentala tillstånd genom att varje soldat ombeds ange aktuellt "Stridsvärde".

  Yttre faktorer som kan påverka Stridsvärdet är vätska, kost, sömn, hygien, utrustning och (arbets)miljö. Inre faktorer som kan påverka Stridsvärdet är fysisk och mental styrka, psykologiska processer och faktorer.

  Om du snabbt, enkelt och kostnadsfritt (No strings attached) vill få reda på ditt aktuella "Stridsvärde" - vi kallar det SCHWUNG-värde - och vad du kan göra för att behålla/höja det svarar du på frågorna nedan.

  Formulärets frågor är en modifierad och reviderad version av SMBQ (Shirom-Melamed Burnout Questionnaire) och ger ett etablerat kliniskt mått på utbrändhet/utmattning.

  Frågorna beskriver ett antal tillstånd alla kan uppleva då och då. Genom att ange 1 till 7 (1=Nästan aldrig – 7=Nästan alltid) graderar du i vilken mån du upplever de olika tillstånden under större delen av din vakna tid.

  För att kunna skicka ditt SCHWUNG-värde behöver du fylla i förnamn och e-post.

  Vill du kostnadsfritt ta reda på hela gruppens/organisationens SCHWUNG-värde kan vi förstås hjälpa till med det.

  Move.Live.Love,
  Torgny Steen
  0707-170 595
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Där 1 betyder "Nästan aldrig" och 7 betyder "Nästan alltid".
 • Självklart respekterar vi din integritet och GDPR. Vi lagrar de uppgifter du lämnar endast för att kunna mejla dig. Dina uppgifter delas aldrig med tredje part.