Alla har tre minuter för ett Smart Break på jobbet

Smart Break är en moln-baserad "wellness lösning" för arbetsplatser. Utvecklad av och för specialister på IT, stillasittande och fysisk aktivtet.

Den egenutvecklade mjukvaran erbjuder  automatiserade rörelsevideos, exklusivt designade för organisationer som vill sitta mindre.

Framgångsnyckeln är att inkludera roliga, enkla och effektiva rörelsepauser för rörelseförståele under hela arbetsdagen genom smarta aktivitetetspauser.

Tre (3) effektiva och kraftfulla minuter med Smart Break kan göra dig smartare, stärka ditt minne, öka din koncetration och minska all din stress.

Smart Break fungerar förstås lika bra på din smartphone, och tablet som på din dator  

Sharpmatch - prisvärd och modern casebaserad rekrytering för Sveriges viktigaste bransch

Som du vet är vi väldigt engagerade i människors utveckling, inte minst inom en av samhälles viktigaste branscher; utbildning för barn och vuxna. 

Därför känns det helt naturligt att ta steget och inleda samarbete med Sharpmatch för kompetensutveckling och kvalitetssäkrad rekrytering inom utbildningsområdet.

Därför SharpMatch
Sharpmatchs expertis är att matcha rätt kompetens till utbildningsinstitutioner och företag anpassade för just deras behov. Utbildningsbranschens utveckling gör att rektorer, lärare och personalansvariga tvingas lägga allt större del av sin värdeskapande tid - som borde gå till elever och studenter - på rekrytering.

Samtidigt är det här en bransch där det är extra känsligt med kvalitetssäkrade rekryteringar så rätt person verkligen hamnar på rätt plats.

Utifrån mångårig erfarenhet av utbildnigsområdet erbjuder Sharpmatch en
sofistikerad rekryteringsprocess och kostnadseffektiv rekryteringshjälp. Framtagen och designad av experter inom rekrytering och utbildning i nära samarbete med rektorer och lärare. 

Med stort engagegemnag och stolhet vill Sharpmatch bidra till att vårt samhälles 
viktigaste bransch får bästa möjliga utbildning både till våra barn och vuxna.

Det gillar förstås vi och ser därför fram emot ett utvecklande samarbete. 

Sharpmatch - rekrytering till utbildningsbranschen. Sharpmatch - rekrytering till utbildningsbranschen.
  • RÄTT KVALITET: Genom-arbetade egna utvecklade caseintervjuer säkerställer hög nivå på matchningen av rätt kandidater.
  • PRISVÄRDA: Tack vare kostnadseffektiva moderna metoder. Kommunicerar med kandidaterna via digitala kanaler och slipper kostsamma kontor och resor vilket sparar både tid och pengar för alla samtidigt som vi kan vara rikstäckande.
  • ERFARNA: Förstår vad som skapar trygghet. Lever som de lär, har lång erfarenhet av rekrytering varav flera år fokuserat på utbildning.  
  • TRYGGHETSGARANTI: 
    Om en anställd kandidat skulle välja att avsluta sin tjänst i förtid (Villkor beroende på tjänst).